ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 21/03/2023 |
เปิดเผยราคากลางจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายอู่ห้างข้าว - บ้านในเขา หมู่ที่ ๒ ตําบลปริก อําเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

http://nakhonsi.go.th/uploaded/files/BAB%20(1)-Naikou(5).pdf

http://nakhonsi.go.th/uploaded/files/BAB%20(2)%20-Naikou(4).pdf

http://nakhonsi.go.th/uploaded/files/BAB%20(3)-Naikou(1).pdf

http://nakhonsi.go.th/uploaded/files/RAKaGRANG-Naikou(1).pdf

http://nakhonsi.go.th/uploaded/files/TOR-Naikou(2).pdf.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการสถิติการเข้าชม
» 1online
» 1 Today
» 0 Yesterday
» 1 Week
» 1 Month
» 12926 Year
» 12926 Total
Record: 920 (07.03.2023)
(IT CENTER)