ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 21/04/2022 |
เปิดเผยราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนสายบ้านคันธมาลี - เขตตำบลร่อนพิบูลย์ หมู่ที่ 4 ตำบลควนชุม อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เปิดเผยราคากลาง 1 : https://drive.google.com/file/d/1i5SWOIeQUAnqojConhP3l_OUrjB5Tczt/view?usp=sharing

เปิดเผยราคากลาง 2 : https://drive.google.com/file/d/1MBH-PlfIUYr2elLZ6-JCe57yiCTLV8Lg/view?usp=sharing
































.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ



สถิติการเข้าชม
» 8online
» 159 Today
» 425 Yesterday
» 584 Week
» 2158 Month
» 2158 Year
» 2158 Total
Record: 425 (23.05.2022)
(IT CENTER)