ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 14/10/2021 |
เปิดเผยราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบางรักโพรง - บางตะเคร็ง หมู่ที่ 7 ตำบลเคร็ง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เปิดเผยราคากลาง 1 : https://drive.google.com/file/d/1m4UN9VqjBgUaOn4ck17yESEex65U7fuo/view?usp=sharing

เปิดเผยราคากลาง 2 : https://drive.google.com/file/d/1DLJruVpW1uV07DavSp5HSKDeWF9defCt/view?usp=sharing

รูปแบบรายการ : https://drive.google.com/file/d/17FnmisOf80j-3eh-71Rnh_BgBsAaXT2H/view?usp=sharing

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการสถิติการเข้าชม
» 7online
» 104 Today
» 262 Yesterday
» 688 Week
» 688 Month
» 688 Year
» 688 Total
Record: 322 (22.10.2021)
(IT CENTER)