ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 11/10/2021 |
เปิดเผยราคากลาง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนสายบ้านบนควน ตำบลนาโพธิ์ - สหกรณ์นิคม ตำบลเขาขาว หมู่ที่ 1 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://drive.google.com/file/d/199Mm6VWFnfZmXxYB5Vw8V-NrSHuaj8DY/view?usp=sharing

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการสถิติการเข้าชม
» 2online
» 67 Today
» 262 Yesterday
» 651 Week
» 651 Month
» 651 Year
» 651 Total
Record: 322 (22.10.2021)
(IT CENTER)