ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 05/10/2021 |
เปิดเผยราคากลาง ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านบางใบไม้ - บ้านในถุ้ง (นศ.ถ1-0080) ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://drive.google.com/file/d/1Hs02NnGqVgk_nQu9i9-x7kXnoBOrZNIM/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/11549preacEaG6FsN_lFc4pSrKWfC6bn5/view?usp=sharing

































.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ



สถิติการเข้าชม
» 2online
» 72 Today
» 262 Yesterday
» 656 Week
» 656 Month
» 656 Year
» 656 Total
Record: 322 (22.10.2021)
(IT CENTER)