ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 30/09/2021 |
เปิดเผยราคากลาง ร่างประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านเกาะเพชร - บ้านอ่าวบ่อ (นศ.ถ1-0108) ตำบลบางนบ ตำบลท่าซอม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เปิดเผยราคากลาง 1 : https://drive.google.com/file/d/1G6k5R527HcJQ_zvV54pQdRlfOzh0pSdN/view?usp=sharing

เปิดเผยราคากลาง 2 : https://drive.google.com/file/d/1ba4XwRQvyxVoFO81SVgHjOyT0SsFz7dI/view?usp=sharing

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการสถิติการเข้าชม
» 2online
» 67 Today
» 262 Yesterday
» 651 Week
» 651 Month
» 651 Year
» 651 Total
Record: 322 (22.10.2021)
(IT CENTER)