ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 30/09/2021 |
เปิดเผยราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางชลประทานฝายไม้เสียบ (F๖) (อบจ.นศ.๓๔๐๘) หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะขันธ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เปิดเผยราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางชลประทานฝายไม้เสียบ (F๖) (อบจ.นศ.๓๔๐๘) หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะขันธ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการสถิติการเข้าชม
» 3online
» 93 Today
» 262 Yesterday
» 677 Week
» 677 Month
» 677 Year
» 677 Total
Record: 322 (22.10.2021)
(IT CENTER)