ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 27/09/2021 |
ประกาศร่างประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวัดคลองเมียด- บ้านน้ำขาว (นศ.ถ1-0052 ตำบลบ้านเกาะ ตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://drive.google.com/file/d/1hHQXlcmRKVrktGCKrZvcU24MWqrMew6Q/view?usp=sharing

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการสถิติการเข้าชม
» 3online
» 93 Today
» 262 Yesterday
» 677 Week
» 677 Month
» 677 Year
» 677 Total
Record: 322 (22.10.2021)
(IT CENTER)