ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 09/09/2021 |
เปิดเผยราคากลาง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสุขาภิบาลอำเภอชะอวด - บ้านขอนหาด (นศ.ถ1-0115) ตำบลขอนหาด ตำบลนางหลง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เปิดเผยราคากลาง 1 : https://drive.google.com/file/d/1fGI4-IEOfH14BlfGPM2uYdMHiCpFOh20/view?usp=sharing

เปิดเผยราคากลาง 2 : https://drive.google.com/file/d/1XUgkPP94whMKBN8VeEzA_MUy7Josxc_K/view?usp=sharing

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการสถิติการเข้าชม
» 10online
» 400 Today
» 289 Yesterday
» 400 Week
» 3505 Month
» 3505 Year
» 3505 Total
Record: 623 (23.09.2021)
(IT CENTER)