ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 12/03/2019 |
เปิดเผยราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างน้ำพุ ภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9 (พร้อม ณ นคร อุทิศ) ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://drive.google.com/open?id=1Ir2ewTYDolhW4yy5M6scndkCMpGZuVEr

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ