ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 12/03/2019 |
เปิดเผยราคากลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสุขาภิบาล 2 ซอย 1 หมู่ที่ 2 ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

https://drive.google.com/open?id=1fqL5rwR9-myf7Bhdi01VSXaQP60Arwjg

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ