ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 05/10/2018 |
เปิดเผยราคากลาง เรื่องจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) จำนวน 1 เครื่อง

https://drive.google.com/open?id=15g84CCfQ4voaEEYdYuihszxY-CkkpcbF

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ