ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 19/10/2018 |
ประกาศเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 4 รายการ

https://drive.google.com/file/d/14znO-jA44FmM2XezRAmiPvTuUygzr-0p/view?usp=sharing

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ