ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 19/10/2018 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายแยกทางหลวง 4236-บ้านดินอุดม (อบจ.นศ.5205) ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://drive.google.com/file/d/1UpeV_cXs_qca9GLHL5cbxWY4rqnpLz8H/view?usp=sharing

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ