ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 19/10/2018 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านเกาะเพชร - บ้านอ่าวบ่อ (นศ.ถ1-0108) ตำบลบางนบ, ตำบลท่าซอม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

https://drive.google.com/file/d/19ikPqJOVa5VqbxWwOtZlNQubCJhCCQvu/view?usp=sharing

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ