ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 11/07/2018 |
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเหมืองลอย บ้านไชยราม-หน้าแค้มป์ หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

https://drive.google.com/file/d/18w7XMHYJb7aGHCq6S9plS1Tu-KoDAd3f/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1lLlxyEdVEjm9d0XE0ypxkHZT-eKdKPXY/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1rS13VtgeRg3mXUsS5s5eAdrc-GDJodky/view?usp=sharing

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ