ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 10/07/2018 |
เปิดเผยราคากลาง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9 (พร้อม ณ นคร อุทิศ) อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

https://drive.google.com/file/d/1W4c0f3iyZWufpJvcQby_TEGXer2dK8pV/view?usp=sharing

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ