ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 06/07/2018 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างขุดลอกคลองระแนะ หมู่ที่ 1,2 และหมู่ที่ 3 ตำบลพิปูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://drive.google.com/file/d/1eoTBD1aEODGH2AUiPnOv_rEHih23l2n5/view?usp=sharing

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ