ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 17/05/2018 |
เปิดเผยราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคสล. เดิม กว้าง 4.00 เมตร เป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายศาลาแม่เงิน หมู่ที่ 5 ตำบลกะเปียด อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

https://drive.google.com/file/d/1SXuc6Daywv4vmvWQKuHg5A3hXCZs5884/view?usp=sharing

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ