ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 11/05/2018 |
เปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายปากนครใต้-โรงเรียนบางหลวง-อนามัยท่าไร่ (อบจ.นศ.1106) ตำบลท่าไร่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบ Pavement Recycling

https://drive.google.com/file/d/1Ou1qW0UCJWQH-hETjXoIvNxjgh6ATvX3/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1dtRQCSiHTI5aCW8pJL2lE7JN9vuReIZF/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1WHpUtkbWMdAdbcE3iVyC5kJ3XdqyHl_X/view?usp=sharing

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ