ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 11/05/2018 |
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายดอนเปียน-อ.เฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 2 ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

https://drive.google.com/file/d/1A_H4tQq7J9MRh33rB5ZRUUprtOdub6-i/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1v1ftdMhBLYNC_0vPSK64LCm9c0a1uyf4/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1AvTfA3AbElsHedg9LTjJDwfR4mdTAJ9f/view?usp=sharing

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ