ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 30/04/2018 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวัดใหญ่-โคกทึง หมู่ที่ 2 ตำบลนาเรียง อำเภอพรหมคีรี และหมู่ที่ 3 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://drive.google.com/file/d/1wcs9OYUDoEJ6ZiA77WVNSr-JEu9CPhTl/view?usp=sharing

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ