ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 01/05/2018 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายชลประทานมะม่วงขาว-มะม่วงสองต้น หมู่ที่ 2 ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4 ตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://drive.google.com/file/d/1xOOZ64WTKye4Swo8hNqo6k4IZeIvBEWD/view?usp=sharing

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ