ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 09/04/2018 |
เปิดเผยราคากลาง ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวัดตรีนิมิตร - สะพานชะเมา (อบจ.นศ. 1105) อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

https://drive.google.com/file/d/1lpP_D8pJspP0OMqnPCV8lAa2ic2k0Gau/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1rhhK2BpF9Io53NzM8fL2KE-3H210suFf/view?usp=sharing

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ