ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 04/04/2018 |
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวัดใหญ่-โคกทึง หมู่ที่ 2 ตำบลนาเรียง อำเภอพรหมคีรี และหมู่ที่ 3 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช

https://drive.google.com/file/d/13N2OKa4TfQDgDOUtMRWqwmcabH5aw4qS/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1bGckjEB2pmZC6TFOZmG4a4pk3VW_8O6p/view?usp=sharing

 


.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ