ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 27/03/2018 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนายสมคิด - ช่องสำซำ หมู่ที่ 7 ตำบลกรุงหยัน อำเภอทุ่งใหญ่ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 12 ตำบลบางขัน อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

https://drive.google.com/file/d/1W_EWIXNxjFN4V2sKOLZZi7xK3Nkdq_jC/view?usp=sharing

 


.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ