ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 29/03/2018 |
เปิดเผยราคากลาง ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อขยายผิว/ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านทุ่งใน - บ้านนาบน (อบจ.นศ 1209) อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

https://drive.google.com/file/d/1yhN4ssRgxSD7bSp-WfBHxcoqWLO0Ukls/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1F5W2fEJEjK2XAekXtITjvMBflwABqVAS/view?usp=sharing

 


.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ