ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 14/02/2018 |
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านลำประ-บ้านทางข้าม หมู่ที่ 4 ตำบลนาหลวงเสน อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

https://drive.google.com/file/d/1oSHtILN_14fZc9Alx30r6CLa5c3QZIII/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/10GD2f890MSr77JHlou8VOkoRpSprxK9y/view?usp=sharing

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ