ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 14/02/2018 |
เปิดเผยราคากลาง โครงการซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านเชียรเขา - บ้านหัวป่าขลู (อบจ.นศ. 2203) อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

https://drive.google.com/file/d/1lHGYLo-iLHRh3tNAhJMZaw9_TLN6hYsG/view?usp=sharing

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ