ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 14/02/2018 |
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายอำพัน สังขโชติ-สามแยกบ้านนางปราณี ทองชัย (ตอนที่ 4) หมู่ที่ 5 ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

https://drive.google.com/file/d/1Abj4uYbaXBgUWUrE8SKKs3fR3jEwXeZy/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1rlbKvD9BC2UvoiAGAWTu-0VqGBdD8bmO/view?usp=sharing

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ