ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 13/02/2018 |
เปิดเผยราคากลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางเอื้อน มณีฉาย-ช่องริบ หมู่ที่ 8 ตำบลนาหลวงเสน อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://drive.google.com/open?id=1SthtqooVkTojaVdjFkfiYG29DCNVBgTq

https://drive.google.com/open?id=1R6lkTHfWV_PeFjd83oQySEGzvOYSMC1I

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ