ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 13/02/2018 |
เปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำบาดาลบริเวณแหล่งท่องเที่ยวเขาพลายดำ ตำบลทุ่งใส อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

https://drive.google.com/file/d/1E7pdmsf8niSeIELp7avdaW9OXxp-bDBk/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1nUgBG9ihZ4iyLTg_jyyvWw_8raLVcUVY/view?usp=sharing

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ