ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 08/02/2018 |
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทองคำ-มาบทอง หมู่ที่ 1,3 ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

https://drive.google.com/open?id=1Bmtuvs4F1bQSfZt-C6qgbpw5DplPNnhG

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ