ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 07/02/2018 |
เปิดเผยราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านเหนือท่า หมู่ที่ 13 ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

https://drive.google.com/file/d/1c2ZX6WjW1aY1Zuemdt5CR0m2oXre6FRw/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1vzmzshaIa6aWkk0sq68FDMWnww5FQG7h/view?usp=sharing

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ