ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 07/02/2018 |
เปิดเผยราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายน้ำผุด - น้ำโฉ หมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 1 ตำบลควนทอง อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

https://drive.google.com/file/d/1p2Au9RmuXw1L9Rx60wby5aotep-QAdEp/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1dpjofJ-vTPVFcbKRV0XWdDFWa521zmSV/view?usp=sharing

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ