ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 26/01/2018 |
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายแยกทางหลวง 403- บ้านปลายราง (อบจ.นศ.3205) อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://drive.google.com/file/d/1hOEFGz1rEkbpigqve2xU6NW2IlA3hJE7/view?usp=sharing

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ