ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 05/01/2022 |
ระเบียบว่าด้วยการขอใช้สนามและสถานการกีฬา และระเบียบว่าด้วยการขอใช้อาคารอเนกประสงค์ศาลาประชาคม และโรงละครขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

การออกระเบียบว่าด้วยการขอใช้สนามและสถานการกีฬา และระเบียบว่าด้วยการขอใช้อาคารอเนกประสงค์ศาลาประชาคม และโรงละครขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการสถิติการเข้าชม
» 5online
» 433 Today
» 376 Yesterday
» 983 Week
» 1801 Month
» 1801 Year
» 1801 Total
Record: 433 (10.08.2022)
(IT CENTER)