ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 12/10/2018 |
บัญชีรายชื่อบุคคลผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ที่เรียกมารายงานตัวเพื่อรับการจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งภารโรง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

>>>ดาวน์โหลด<<<

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ