ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 10/07/2018 |
อบจ.นครศรีธรรมราช จัดโครงการวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช กำหนดจัดโครงการวันอาสาฬบูชา

และวันเข้าพรรษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

ในระหว่างวันที่ 22 – 28 กรกฎาคม 2561

 

          องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการวันอาสาฬบูชา และวันเข้าพรรษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร และศาลาประชาคมโรงละคร องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีกิจกรรม การฟังธรรมและสวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พิธีบูชาเทียน วันอาสาฬบูชา พิธีสมโภชเทียนพรรษาพระราชทานและเทียนพรรษาของสถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆ พิธีหล่อเทียนหลอมใจชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช และพิธีอัญเชิญและถวายเทียนพรรษาพระราชทาน เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนและนักเรียนนักศึกษา ได้ร่วมกันทำบุญในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬบูชา และวันเข้าพรรษา พร้อมทั้งส่งเสริมและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาที่ประชาชนส่วนใหญ่นับถือ และเตรียมความพร้อมด้านกิจกรรมผลักดันวัดพระมหาธาตุเจดีย์สู่มรดกโลก

          ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนที่สนใจร่วมกิจกรรมดังกล่าวตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

 

***********************************************

ศูนย์ข่าวประชาสัมพันธ์ อบจ.นครศรีธรรมราช

>>>การฟังธรรมและสวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร<<<

>>>พิธีบูชาเทียน วันอาสาฬบูชา <<<

>>>พิธีสมโภชเทียนพรรษาพระราชทานและเทียนพรรษาของสถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆ <<<

>>>พิธีหล่อเทียนหลอมใจชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช<<<

>>>พิธีอัญเชิญและถวายเทียนพรรษาพระราชทาน <<<

 

 

 

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ