ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 08/02/2018 |
รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมศิลปะการแสดงพื้นบ้าน โนรา จำนวน 60 คน

อบจ.นครศรีธรรมราช

จัดฝึกอบรมศิลปะการแสดงพื้นบ้าน “โนรา”

 

              องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมศิลปะการแสดงพื้นบ้าน “โนรา” จำนวน 60 คน โดยผู้ที่สนใจยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ในระหว่างวันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งการอบรมจะขึ้นในวันที่  16, 25, 31 มีนาคม 2561 และวันที่ 5, 12, 19, 26 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.00-12.00 น.  ณ ศาลาประชาคม โรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

********************************************

ศูนย์ข่าวประชาสัมพันธ์ อบจ.นครศรีธรรมราช

>>>รายละเอียด<<<

>>>ดาวน์โหลดใบสมัคร<<<

 

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ