ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 25/01/2018 |
อบจ.นครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมทำบุญครั้งใหญ่ งานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2561

อบจ.นครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมทำบุญครั้งใหญ่ ในวันสำคัญทางศาสนามาฆบูชา

“งานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2561”

ในระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ถึง 1 มีนาคม 2561

ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

          องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมจัดกิจกรรมการกวนข้าวยาคู ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วัดพรมหาธาตุ วรมหาวิหาร และวันที่ 1 มีนาคม 2561 พิธีบูชาเวียนเทียนวันมาฆบูชา ณ บริเวณลานโพธิ์ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร ในโครงการงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุนานาชาติที่เมืองนคร ประจำปี ๒๕61

          จึงขอเรียนเชิญพี่น้องประชาชนและผู้ที่สนใจเข้าร่วม โครงการงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุนานาชาติที่เมืองนคร ประจำปี ๒๕61 เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวนครศรีธรรมราชให้เป็นงานบุญระดับนานาชาติ เป็นการสนับสนุนการนำเสนอพระบรมธาตุเจดีย์เข้าสู่บัญชีมรดกโลกต่อไป

****************************************************

ศูนย์ข่าวประชาสัมพันธ์ อบจ.นครศรีธรรมราช

>>>กำหนดการกวนข้าวมธุปายาสและพิธีบูชาเทียน<<<

 

 

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ