[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรีธรมราช
 
MAIN MENU
หน้าแรก ข้อมูลทั่วไป นโยบายและยุทธศาสตร์ ข้อบัญญัติ อบจ. โครงสร้างอัตรากำลัง ศูนย์ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลท่องเที่ยวเมืองนครฯ ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง2 ข่าวสารและข้อมูลอื่นๆ งานบริการประชาชน การติดต่อ อบจ. ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด รายงานการคลัง ผู้ดูแลระบบ
 
ลิ้งค์หน่วยงานราชการ


วารสาร อบจ.


วารสาร อบจ.นครศรีธรรมราช ประจำเดือน กันยายน 2553ดูทั้งหมด
สารนครศรีธรรมราช


สารนครศรีธรรมราช ฉบับประจำเดือนตุลาคม 2553ดูทั้งหมด
รายงานการประชุม
ข้อมูลสารสนเทศ อบจ.
ข้อมูลสารสนเทศ
(มุม) บริหารงานบุคคล อบจ.นศ.
มุม บริหารงานบุคคล
สถิติเยี่ยมชม
 

  


ข่าวประชาสัมพันธ์
Text Size        

 
                              รายงานการรับสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช


    ตามที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดให้มีการรับสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  กรณีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชพ้นจากตำแหน่ง(ลาออก) เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2556  ที่ผ่านมา และกำหนดรับสมัครรับเลือกตั้ง ในวันที่ 6 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 10 มกราคม 2557 เวลา08.30 น.- 16.30น. ณ ศาลาประชาคม โรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช (ชั้น 1)

    ในวันแรกของการรับสมัครรับเลือกตั้งฯ (วันที่ 6 มกราคม 2557) มีผู้สมัคร 2 ราย มาสมัครก่อนเวลา 08.30 น. ประกอบด้วยนายมาโนช เสนพงศ์ มาลงชื่อเวลา07.33น. และนายพิชัย บุณยเกียรติ  มาลงชื่อเวลา08.17 น. ซึ่งทั้งสองคนมาก่อนเวลารับสมัคร  จึงถือว่ามาพร้อมกัน นายสนั่น ศิลารัตน์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงได้ประชุมและให้ทำการจับฉลากหมายเลขผู้สมัคร ปรากฏว่า หมายเลข 1 ได้แก่ นายพิชัย บุณยเกียรติและหมายเลข 2 ได้แก่ นายมาโนช เสนพงศ์  และในวันนี้ (วันที่ 10 มกราคม 2557) วันสุดท้ายของการรับสมัครมีผู้มาสมัครเพิ่มอีก 1 รายคือ นพ.อิสระ หัสดินทร์  ได้เดินทางมาสมัครในเวลา 13.52 น. เป็นผู้สมัครหมายเลข 3 ในการลงสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชในครั้งนี้ 

       สำหรับการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชจะมีการเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 23กุมภาพันธ์ 2557 ระหว่างเวลา 08.00 น. - 15.00 น.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราฃ ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่  เพื่อเลือกสรรคนดีเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนมาพัฒนาท้องถิ่นภายใต้การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำอบจ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 075-342312 , โทรสาร 075-345-806

สรุปรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช มีดังต่อไป

      หมายเลข 1  นายพิชัย บุณยเกียรติ

      หมายเลข 2  นายมาโนช เสนพงศ์

      หมายเลข 3  นพ.อิสระ หัสดินทร์


----  ศูนย์ข่าวประชาสัมพันธ์ อบจ.นครศรีธรรมราช ----

 เข้าชม : 2340


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      ส่งเสริมสุขภาพจิต อบรมครูสมาธิ ตามหลักพระพุทธศาสนา 31 / ต.ค. / 2557
      ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๗ในวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 3 / ต.ค. / 2557
      “ตักบาตรเทโว” อำเภอนบพิตำ อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชน 3 / ต.ค. / 2557
      ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง..รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 25 / ก.ย. / 2557
      ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง..รับสมัครข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารสถานศึกษา 25 / ก.ย. / 2557


หน้าแรก l ข้อมูลทั่วไป l นโยบาย l อัตรากำลัง l ข่าวประชาสัมพันธ์ l ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง lวารสาร อบจ. l สารนครศรีธรรมราช l ข้อมูลการท่องเที่ยว l เ็ว็บบอร์ด l ติดต่อ อบจ.

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
เลขที่ 71 หมู่ที่ 7 ถ.เทวบุรี ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
Copyright © 2007 Nakhonsi.go.th Design by Thawang Team Powerd by Plug&Play