[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรีธรมราช
 
MAIN MENU
หน้าแรก ข้อมูลทั่วไป นโยบายและยุทธศาสตร์ ข้อบัญญัติ อบจ. โครงสร้างอัตรากำลัง ศูนย์ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลท่องเที่ยวเมืองนครฯ ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง2 ข่าวสารและข้อมูลอื่นๆ งานบริการประชาชน การติดต่อ อบจ. ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด รายงานการคลัง ผู้ดูแลระบบ
 
ลิ้งค์หน่วยงานราชการ


วารสาร อบจ.


วารสาร อบจ.นครศรีธรรมราช ประจำเดือน กันยายน 2553ดูทั้งหมด
สารนครศรีธรรมราช


สารนครศรีธรรมราช ฉบับประจำเดือนตุลาคม 2553ดูทั้งหมด
รายงานการประชุม
ข้อมูลสารสนเทศ อบจ.
ข้อมูลสารสนเทศ
(มุม) บริหารงานบุคคล อบจ.นศ.
มุม บริหารงานบุคคล
สถิติเยี่ยมชม
 
Untitled Document
 
3 / ต.ค. / 2557 :


ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๗ในวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ด้วยประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประกาศนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๗ ในวันจันทร์ ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
3 / ต.ค. / 2557 :


“ตักบาตรเทโว” อำเภอนบพิตำ อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ
25 / ก.ย. / 2557 :


ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง..รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

เรื่อง..รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
25 / ก.ย. / 2557 :


ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง..รับสมัครข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารสถานศึกษา

เรื่อง..รับสมัครข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารสถานศึกษา
   
24 / ต.ค. / 2557
เดินหน้าขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศไทย นายก อบจ.นครศรีธรรมราช ร่วมปาฐกถาพิเศษและเสวนาเชิงวิชาการบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการปฏิรูปประเทศ
วันนี้ เวลา 08.00 น. นายมาโนช เสนพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมการปาฐกถาพิเศษและเสวนาเชิงวิชาการ เรื่อง บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการปฏิรูปประเทศ ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
24 / ต.ค. / 2557
เลขานุการ โรงแรมเมืองลิกอร์ เข้าพบ รองฯ นายก อบจ.เมืองคอน ประกาศลั่น พร้อมร่วมมือ ส่งเสริมการท่องเที่ยว อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ว่าที่ร้อยโทยุทธการ รัตนมาศ รองนายก อบจ.นครศรีธรรมราชให้การต้อนรับคุณกันยรัตน์ ทองอำภา เลขานุการผู้จัดการ โรงแรมเมืองลิกอร์ ร่วมปรึกษาหารือแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 


วีดิโอคลิป (Streaming Media)
ฟอร์มเช็คอีเมล์

เข้าหน้า web mail
แสดงความคิดเห็น
แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของอบจ.นครศรีธรรมราช
พอใจ
ไม่พอใจ
ค้นหาข่าวเมืองคอน
ค้นหาข่าว :  
ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ลิ้งค์น่าสนใจ

หน้าแรก l ข้อมูลทั่วไป l นโยบาย l อัตรากำลัง l ข่าวประชาสัมพันธ์ l ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง lวารสาร อบจ. l สารนครศรีธรรมราช l ข้อมูลการท่องเที่ยว l เ็ว็บบอร์ด l ติดต่อ อบจ.

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
เลขที่ 71 หมู่ที่ 7 ถ.เทวบุรี ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
Copyright © 2007 Nakhonsi.go.th Design by Thawang Team Powerd by Plug&Play