[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรีธรมราช
 
MAIN MENU
หน้าแรก ข้อมูลทั่วไป นโยบายและยุทธศาสตร์ ข้อบัญญัติ อบจ. โครงสร้างอัตรากำลัง ศูนย์ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลท่องเที่ยวเมืองนครฯ ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง2 ข่าวสารและข้อมูลอื่นๆ งานบริการประชาชน การติดต่อ อบจ. ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด รายงานการคลัง ผู้ดูแลระบบ
 
ลิ้งค์หน่วยงานราชการ


วารสาร อบจ.


วารสาร อบจ.นครศรีธรรมราช ประจำเดือน กันยายน 2553ดูทั้งหมด
สารนครศรีธรรมราช


สารนครศรีธรรมราช ฉบับประจำเดือนตุลาคม 2553ดูทั้งหมด
รายงานการประชุม
ข้อมูลสารสนเทศ อบจ.
ข้อมูลสารสนเทศ
(มุม) บริหารงานบุคคล อบจ.นศ.
มุม บริหารงานบุคคล
สถิติเยี่ยมชม
 
Untitled Document
 
31 / ก.ค. / 2557 :


องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการสัมมนาเครือข่ายรักษ์สิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติ ๘๒ พรรษา มหาราชินี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการสัมมนาเครือข่ายรักษ์สิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติ ๘๒ พรรษา มหาราชินี ในวันที่ 11 สิงหาคม 2557
29 / ก.ค. / 2557 :


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อพิจารณารับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น ซึ่งดำรงตำแหน่งบริหาร เพื่อแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่าง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อพิจารณารับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น ซึ่งดำรงตำแหน่งบริหาร เพื่อแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่าง
22 / ก.ค. / 2557 :


ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๗
21 / ก.ค. / 2557 :


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

กำหนดวัน-เวลา-และสถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรร
   
31 / ก.ค. / 2557
รองนายกอบจ.นครศรีฯ ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงานมหกรรมการแข่งขันกีฬา สร้างความปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้ชาวนครศรีธรรมราช ณ สนามโรงเรียนบ้านท่าเรือมิตรภาพที่ 30 อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 เวลา 08.30 น. นายคธา รุ่งโรจน์รัตกุล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานมหกรรมการแข่งขันกีฬาสร้างความปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้ชาวนครศรีธรรมราช ณ สนามโรงเรียนบ้านท่าเรือมิตรภาพที่ 30
31 / ก.ค. / 2557
นายกอบจ.เมืองคอนฯเปิดการแข่งขันกรีฑานักเรียน นักศึกษาและประชาชน อำเภอลานสกาครั้งที่ 15 “ลานสกาสัมพันธ์ ต้านยาเสพติด”
วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 น. นายมาโนช เสนพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เดินทางไปเป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑานักเรียน นักศึกษาและประชาชน อำเภอลานสกา ครั้งที่ 15 ประจำปี 2557
 


วีดิโอคลิป (Streaming Media)
ฟอร์มเช็คอีเมล์

เข้าหน้า web mail
แสดงความคิดเห็น
แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของอบจ.นครศรีธรรมราช
พอใจ
ไม่พอใจ
ค้นหาข่าวเมืองคอน
ค้นหาข่าว :  
ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ลิ้งค์น่าสนใจ

หน้าแรก l ข้อมูลทั่วไป l นโยบาย l อัตรากำลัง l ข่าวประชาสัมพันธ์ l ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง lวารสาร อบจ. l สารนครศรีธรรมราช l ข้อมูลการท่องเที่ยว l เ็ว็บบอร์ด l ติดต่อ อบจ.

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
เลขที่ 71 หมู่ที่ 7 ถ.เทวบุรี ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
Copyright © 2007 Nakhonsi.go.th Design by Thawang Team Powerd by Plug&Play