ประมูล/จ้าง/ประกวดราคา วันที่ 02/05/2023 |
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กถนนวัดวอ-โคจร หมู่ที่๒ ตำบลท่าดี อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กถนนวัดวอ-โคจร หมู่ที่๒ ตำบลท่าดี อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการสถิติการเข้าชม
» 1online
» 1 Today
» 0 Yesterday
» 1 Week
» 1 Month
» 12926 Year
» 12926 Total
Record: 920 (07.03.2023)
(IT CENTER)