ประมูล/จ้าง/ประกวดราคา วันที่ 24/03/2023 |
ประกาศ ร่างประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนสายบ้านผู้ใหญ่เดช (นศ.ถ 1 - 0046) หมู่ที่ 1 ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ - หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านตูล อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://drive.google.com/file/d/1NmCdIuSBfmkMyRwrICkRF_5yRrREez8t/view?usp=share_link

 


.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการสถิติการเข้าชม
» 1online
» 1 Today
» 0 Yesterday
» 1 Week
» 1 Month
» 12926 Year
» 12926 Total
Record: 920 (07.03.2023)
(IT CENTER)