ประมูล/จ้าง/ประกวดราคา วันที่ 22/04/2022 |
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กคลองห้วยแก้ว หมู่ที่ 5 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://drive.google.com/file/d/1vt3OWnL7bR3km414uI67kAdtF1NW2ONE/view?usp=sharing
.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการสถิติการเข้าชม
» 10online
» 96 Today
» 425 Yesterday
» 521 Week
» 2095 Month
» 2095 Year
» 2095 Total
Record: 425 (23.05.2022)
(IT CENTER)