ประมูล/จ้าง/ประกวดราคา วันที่ 22/04/2022 |
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่าขนาน-เกาะทวด หมู่ที่ 9 ตำบลท่าขนาน อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://drive.google.com/file/d/1-45kAZvWF30s6oHdEduOM2TRQQp2l885/view?usp=sharing
.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการสถิติการเข้าชม
» 10online
» 111 Today
» 425 Yesterday
» 536 Week
» 2110 Month
» 2110 Year
» 2110 Total
Record: 425 (23.05.2022)
(IT CENTER)