ประมูล/จ้าง/ประกวดราคา วันที่ 21/04/2022 |
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนสายบ้านคันธมาลี - เขตตำบลร่อนพิบูลย์ หมู่ที่ 4 ตำบลควนชุม อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://drive.google.com/file/d/13o8JYlWBPaERer0Op4ntr4voEVhBp44M/view?usp=sharing
.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการสถิติการเข้าชม
» 7online
» 135 Today
» 425 Yesterday
» 560 Week
» 2134 Month
» 2134 Year
» 2134 Total
Record: 425 (23.05.2022)
(IT CENTER)