ประมูล/จ้าง/ประกวดราคา วันที่ 21/04/2022 |
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวัดภูเขาดิน หมู่ที่ ๑๐,๑ ตำบลท่ายาง หมู่ที่ ๕ ตำบลกุแหระ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://drive.google.com/file/d/1cvXaLQvr5Sjl_J-ttDt5a7AR__KKIZf_/view?usp=sharing
.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการสถิติการเข้าชม
» 6online
» 165 Today
» 425 Yesterday
» 590 Week
» 2164 Month
» 2164 Year
» 2164 Total
Record: 425 (23.05.2022)
(IT CENTER)