ประมูล/จ้าง/ประกวดราคา วันที่ 14/01/2022 |
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกทางหลวง 401 - บ้านไสสับ (นศ.ถ1-0068) ตำบลเสาเภา อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://drive.google.com/file/d/1gCgkgujSy0I2Q3FPUmlZXrtEEnXMkIa4/view?usp=sharing

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการสถิติการเข้าชม
» 9online
» 133 Today
» 663 Yesterday
» 1981 Week
» 8052 Month
» 8052 Year
» 8052 Total
Record: 1430 (05.01.2022)
(IT CENTER)